MediMatcher bakom kulisserna 

MediMatcher, en mötesplats för arbetsgivare och arbetstagare inom hälsovårds- och omsorgsbranschen, finns helt enkelt därför att den behövs. En lyckad rekrytering är en nyckel till ett lyckat arbete och går inte att göra utan rätta verktyg. 

MediMatcher är skapad av professionella inom hälsovårds- och omsorgsbranschen. Grundarna har jobbat med rekryteringar i över 20 år. Det blev hela tiden tydligare för dem att fungerande rekrytering är a och o i allt man gör. Samtidigt märkte de att det finns ett skriande behov av ett bättre system – så skapades MediMatcher.

En enkel verksamhetslogik 

Arbetstagare får berätta om sin yrkeskompetens anonymt på MediMatcher medan arbetsgivare berättar om arbetsmöjligheter och annat de har att erbjuda. Efter det parar applikationen ihop arbetsgivare och arbetstagare som passar varandra. Via MediMatcher kan arbetstagaren kontakta arbetsplatsen direkt och alla undviker onödigt krångel.

Full fart framåt

Nuförtiden ansvarar ett ungt och kraftfullt team för MediMatcher. Arbetsgruppen har formats av ivriga professionella inom olika branscher som alla vill växa och utveckla sig. Som konsulteringshjälp och riktlinjesvisare har fungerat den erfarna proffsen Pasi Kurtti. Han har jobbat som läkare i över 30 år, grundat de framgångsrika rekryteringsföretagen Mediman och Nettiman (ett rekryteringssystem som fungerar via sms) på 2000-talet samt varit med om att starta en läkarstation. Som tillägg till effektivitet har vi alltså kunskap och erfarenhet inom branschen under en lång tid!

Det är en hjärtesak för teamet att erbjuda den bästa möjliga kundupplevelsen och speciellt att möjliggöra drömmarnas rekrytering. Teamet på MediMatcher utvecklar sig hela tiden och tar till sig nya områden såsom reklam på sociala medier och internationalism.

Som tillägg till effektivitet har vi alltså kunskap och erfarenhet inom branschen under en lång tid!“

Sagan började med ett familjeföretag 

Bakom MediMatcher står ett finskt familjeföretag Medetter Oy. Medetter verkar huvudsakligen som läkarmottagning och inom psykiatri. På grund av sin mångåriga erfarenhet inom branschen har Medetter-gänget fått se att nyckeln till framgång är bra och kunnig personal. MediMatcher finns så att alla skulle spara tid och pengar, och hitta den på riktigt lämpliga arbetsplatsen eller arbetstagaren. Bort med oöversiktlig byråkrati och onödiga mellanhänder! MediMatcher hittar Den Rätta effektivt och fördomsfritt.   
  • Grundad av yrkesfolk inom hälsovårdsbranschen 
  • Rekryteringsprocessen kan vara stel – MediMatcher skapades för att fixa det 
  • Det unga, dynamiska och mångsidiga teamets hjärtesak är att hjälpa just Dig!