Referenser

”Vi fick resultat snabbt och effektivt”, verkställande direktör Kirsi Korttila, Työterveys Wellamo

Hälsovårdsbranchen har alltid brist på arbetstagare, och rekrytering är utmanande. Den lättanvända MediMatcher ska förnya rekryteringskulturen

Avgörande är alltså att hur flexibelt kan arbetsgivaren anpassa sig till arbetstagarens önskemål och hurdana förmåner eller andra faktorer som kan påverka arbetstrivsel det finns. Detta klarnar lätt med hjälp av MediMatcher.