Referenser

Avgörande är alltså att hur flexibelt kan arbetsgivaren anpassa sig till arbetstagarens önskemål och hurdana förmåner eller andra faktorer som kan påverka arbetstrivsel det finns. Detta klarnar lätt med hjälp av MediMatcher.

”Vi fick resultat snabbt och effektivt”, verkställande direktör Kirsi Korttila, Työterveys Wellamo

Inom hälsovårdsbranchen sköts rekryteringen fortfarande huvudsakligen med väldigt traditionella metoder. En stor del av arbetsgivare försöker nå arbetstagare med platsannonser om lediga jobb på olika webbsidor och tidningar.

Hälsovårdsbranchen har alltid brist på arbetstagare, och rekrytering är utmanande. Den lättanvända MediMatcher ska förnya rekryteringskulturen