Skötare

Avgörande är alltså att hur flexibelt kan arbetsgivaren anpassa sig till arbetstagarens önskemål och hurdana förmåner eller andra faktorer som kan påverka arbetstrivsel det finns. Detta klarnar lätt med hjälp av MediMatcher.

MediMatcher slösar inte bort din tid. Hos oss ser du bara sådana jobb som passar dig!

Dolda jobb är lätta att hitta, eftersom sökningen hela tiden är öppen på MediMatcher. Börja bläddra dolda jobb redan idag!

Pensionär: är du sysslolös? Strö- eller deltidsjobb för läkare, tandläkare, skötare eller andra experter inom omsorgsbranschen är nu inom räckhåll! Skapa ett konto på MediMatcher genom att följa våra instruktioner.

Gör inget dumt, utan sök jobb utomlands! MediMatcher expanderar snart internationellt.

Sjukskötare är trötta och hjälp behövs. MediMatcher utvidgar sig utomlands för att få mer arbetskraft!

Hej, du som är vårdare, läkare eller tandläkare! Jobbet som du vill ha väntar på dig. Navigera så här, framåt…

Vill du ha ett jobb där man satsar på din utveckling? Kolla överläkare Kaisa Rajalas tips på utbildningspositiva arbetsplatser!

Hälsovårdsbranchen har alltid brist på arbetstagare, och rekrytering är utmanande. Den lättanvända MediMatcher ska förnya rekryteringskulturen

Coronaprovtagare sökes akut till Utsjoki. Packa din ryggsäck och gå ut i naturen!

Den länge fortsatta urbanisationen har börjat få motkraft. Lugnet på landet känns som en vettig tanke för allt flera. Men vad är det som gör en arbetsplats så lockande att den lyckas knipa en sådan flyttfågel?

Työplus-koncernen producerar och utvecklar företagshälsovårdstjänster för arbetslivet, upprätthåller företagshälsovårdsverksamhet samt bedriver utbildning- och konsultationsverksamhet inom branschen.

Stälvstyrnings tid på arbetsplatser börjar vara över – och det är bra så.