Arbetsgivare

”Vi fick resultat snabbt och effektivt”, verkställande direktör Kirsi Korttila, Työterveys Wellamo

Alla vet att en alltför stor arbetsmängd leder till utbrändhet. Men det finns mycket annat som också påverkar orken!

Sjukskötare är trötta och hjälp behövs. MediMatcher utvidgar sig utomlands för att få mer arbetskraft!

Mitt eget erfarenhet av rekrytering kommer från läkaruthyrning och jobb som överläkare på en läkarcentrum. Jag har gjort hundratals arbetskontrakter huvudsakligen i hälsovården men också bl.a. i jourkretsar.

Inom hälsovårdsbranchen sköts rekryteringen fortfarande huvudsakligen med väldigt traditionella metoder. En stor del av arbetsgivare försöker nå arbetstagare med platsannonser om lediga jobb på olika webbsidor och tidningar.

Hälsovårdsbranchen har alltid brist på arbetstagare, och rekrytering är utmanande. Den lättanvända MediMatcher ska förnya rekryteringskulturen

Den länge fortsatta urbanisationen har börjat få motkraft. Lugnet på landet känns som en vettig tanke för allt flera. Men vad är det som gör en arbetsplats så lockande att den lyckas knipa en sådan flyttfågel?

Det är dyrt och krångligt att söka en ny arbetstagare. Rekrytering framskrider så långsamt att den potentiella arbetstagaren hinner hitta flera andra jobb i väntan. Som tur finns MediMatcher som kan hjälpa med detta!

Stälvstyrnings tid på arbetsplatser börjar vara över – och det är bra så.