”Distansläkarens arbete är självständigt och givande”

Det finns efterfrågan på allmänläkare som kan arbeta på distans. Läkare Minerva Krohn berättar om sina erfarenheter!

Minerva Krohn, läkare vid Savoa Partners, säger att efterfrågan på distansläkare ökar. På tre och ett halvt år har hon haft över 10 000 patientkontakter.

”Allt som inte kräver fysisk kontakt kan skötas på distans. Ursprungligen tänkte jag att saker som kräver stor empati borde skötas på plats, men telefonen är ett överraskande intimt verktyg”, säger Krohn.

Krohn berättar att patienterna ofta är nöjda med arrangemanget, för vem skulle nu vilja släpa sig till vårdcentralen när man är sjuk, om man kan ta hand om det per telefon.

Flexibelt och effektivt

Savoa Partners sköter vårdcentralernas patienter på distans. Savoa har gott om distansläkare, varav en del endast arbetar för dem och en del endast som extra arbete. Man kan utföra distansläkarens arbete enligt sitt eget schema, och man behöver inte slösa bort sin tid på arbetsresor. Krohn säger att arbetet är självständigt och givande:

”Självständigheten förutsätter förstås att jobbet blir gjort även om man är hemma. Det som har varit en rolig överraskning för mig är att även om vi arbetar på distans, har vi kunnat bilda en bra arbetsgemenskap. Man kan be om råd, och man behöver inte streta helt ensam. Distansläkarens arbete är mångsidigt och flexibelt och man kan själv planera sitt schema.

Krohn berättar att man försöker sköta distanspatienternas ärenden så långt som möjligt. Hon påpekar att kvaliteten på patientmöten ökar när nästa patient inte väntar i korridoren för sin tur – vid behov kan man ge kunden mer tid.

Studerande kan inte arbeta som distansläkare. Men för utexaminerade läkare är det okomplicerat: på Savoa kontaktar till exempel läkare en skötare som bokar dem ett önskat antal timmar vid önskade tidpunkter.

Behändigt!

Är du intresserad av att arbeta som distansläkare? Logga in på MediMatcher och bekanta dig till exempel med jobb på Savoa Partners!

Du kanske också är intresserad av 

Letar du efter äventyr? Sök jobb utomlands!

Utländsk arbetskraft – en lösing för bristen på arbetskraft

Så hittar du den rätta

• • •

MediMatcher – Sökmotor för arbetsplatser riktade till sjuksköterskor och läkare. Skapa konto här!