Utländsk arbetskraft – en lösning för bristen på arbetskraft?

Sjukskötare är trötta och hjälp behövs. MediMatcher utvidgar sig utomlands för att få mer arbetskraft!

Utländsk arbetskraft som lösning för bristen på skötare.

Denna är inte en nyhet: Idag gör skötare i Nordiska länder dubbelskift, hoppar över semester och är tvungna att att sköta sitt arbete dåligt. Många byter sitt yrke när man inte orkar längre. Dessutom blir det inte tillräckligt med nya skötare.

Och vårdnadsförhållande blir inte bättre heller. Äldreomsorg är otillräcklig och personal måste överanstränga sig.

’’På morgonen måste jag bara bestämma att vem som får stiga upp ur en blöt säng och byta sig torra kläder och vem måste vänta en eller även två timmar. Jag hinner inte ta invånare ut till friska luften, kolla på foton eller diskutera. Jag vår inget hjälp när det behövs, eftersom också andra skötare har händerna fulla av arbete’’. beskrev användarnamn Sjukskötarestuderande sin vardag på en äldreboende nyligen (Helsingin Sanomat, 3.7.21)

Exakt som många andra, skribenten kommer inte att fortsätta i sitt jobb heller även om han njuter av själva jobbet.

Lagparagrafer måste förnyas och man måste jobba mer öppet över gränserna.

Sjukskötarnas överanställning handlar dock inte om att bryta lagar. Lagstadgade pauser skippas och man har ingen semester , men mängden skötare stannar för det flesta inom de stadgade ramarna.

Lagen förnyades lite inom äldreomsorgen förre året, men också skötare inom de övriga omsorgsområde kräver förändringar.

Dessutom tar lagförändringar inte bort det faktumet att arbetskraft inte finns eller inte blir tillräckligt om den inte sökas utanför. Utländsk arbetskraft erbjuder lösningar för den enorma bristen på skötare

MediMatcher utvidgar sig

MediMatcher lanseras världen runt i höst. Målet är att nå arbetstagarna också utanför de nordiska länderna!

Efter lanseringen kan de läkare, skötare, tandläkare och övriga proffs inom hälsovård som har arbetstillstånd vara i kontakt med finska arbetsgivare

Vi hjälper med att ge myndiga arbetstagere råd för att få arbetstillstånd i de nordiska länderna. Redan tiotals skötare och läkare från utomlands har varit i kontakt med oss och vill jobba i de nordiska länderna.

Du kanske också är intresserad av 

’’En arbetsgivare som satsar på unga är den bästa utbildaren’’

Så här förebygger du utbrändhet

Så hittar du den rätta

• • •

MediMatcher – Sökmotor för arbetsplatser riktade till sjuksköterskor och läkare. Skapa konto här!