Så här hittar du Den Rätta

Hej, du som är vårdare, läkare eller tandläkare! Jobbet som du vill ha väntar på dig. Navigera så här, framåt…

Att bekanta sig med en ny webtjänst kan kännas som en stor projekt. Det är det dock inte alls! Här är sammanfattade tips för att hitta den rätta arbetsplatsen.

Ifall du inte redan har det, skapa ett konto på MediMatcher. Vänta ett dygn medan vi försäkrar att du är yrkesutbildad eller student inom branschen.

Använd sen sökfunktionen. Du kan rikta din sökning mot en lokation, arbetsuppgifter eller ett valfri ord. Detta hjälper dig särskilt om du vet vad du vill, och du kan hitta det rätta jobbet genast.

Om sökningen inte bidrog ett önskat resultat eller om du vill se på arbetsplatser mer brett, kan du se på arbetsgivarnas profiler. Du ser arbetsgivare endast enligt det jobbet som du själv är utbildad för, beroende på ifall du är en vårdare, läkare eller tandläkare. Därmed får du endast väsentlig information för dig själv och du kan välja t.ex. endast jobb i Nyland.

Satsa på att jämföra: man kan inte få allt, men man kan få det viktigaste!

Man kan bekanta sig med olika arbetsmöjligheter i olika verksamhetsställen. Arbetsplatser är lätta att jämföras då du kan tänka i lugn och ro att vilka saker som är viktiga för dig på jobbet, och vilka faktorer som du är redo att vara flexibel med.

Saker som MediMatcher förmöjligar att jämföras är t.ex. jobbets omfattning: vill jobba deltid, projekt, som företagare, som tjänstearbetare, forskningsjobb, inom den privata eller allmänna sektorn? Dessutom får du bekanta dig med förmånerna på jobben, utbildningsmöjligheter och jour- samt distansjobbmöjligheter.

Det lönar sig alltså att fundera på att vad som man verkligen vill ha av sitt jobb, och sedan vara flexibel med några andra icke-så-viktiga faktorer. Via MediMatcher kan du hitta ett jobb som har något väldigt viktigt för dig. Ett jobb som kanske drar dig till helt nya möjligheter!

Vid inget skede av arbetssökandet på MediMatcher behöver du inte berätta vem som du är, eller ta emot meddelande från arbetsgivare. Du får alltså bekanta dig med arbetsmarknaden i lugn och ro och drömma om ett större arbetsbyte. Om du ändå så vill, får du också ge arbetsgivare lov att kontakta dig direkt – de får ändå inte veta din identitet.

Du kanske också är intresserad av 

’’En arbetsgivare som satsar på unga är den bästa utbildaren’’

Så här förebygger du utbrändhet

Letar du efter äventyr? Sök jobb utomlands!

• • •

MediMatcher – Sökmotor för arbetsplatser riktade till sjuksköterskor och läkare. Skapa konto här!