Traditionell rekrytering är jobbigt för både plånboken och hjärnan

Det är dyrt och krångligt att söka en ny arbetstagare. Rekrytering framskrider så långsamt att den potentiella arbetstagaren hinner hitta flera andra jobb i väntan. Som tur finns MediMatcher som kan hjälpa med detta!

Det är dyrt och krångligt att söka en ny arbetstagare.

Rekrytering framskrider så långsamt att den potentiella arbetstagaren hinner hitta flera andra jobb i väntan. Som tur finns MediMatcher som kan hjälpa med detta!

Brist på arbetskraft inom hälsovården har länge varit ett problem för alla som är ansvariga för rekryteringen i Finland. En del av rekryterare nöjer sig med sina öde och söker anställda på traditionella sätt, dvs. använder arbetsförmedlingars tjänster eller ger ut arbetsplatsannonser i tidningar. Några anställer i stället en rekryteringskonsult. Hur som helst – man kunde göra allt på ett lättare sätt.

På MediMatcher hittar arbetsgivare och arbetstagare varandra enkelt. MediMatcher är alltså hälsovårdens jobbtinder!

De krångliga rekryteringsmetoderna är alltså inte huggna i sten, och så småningom har de blivit ifrågasatta. Projektarbetaren Anniina Honkonen på Laurea (Socionom, YH) skrev i Laurea Journal om utmaningar av rekryteringen inom social- och hälsovården. Honkonen har samma åsikt som MediMatcher och hon tycker att man inte ännu kan dra nytta av de moderna rekryteringsmetoderna inom hälsovårdsbranchen: ‘’Rekryterare måste kunna sälja sig till arbetstagarna. Nu är det arbetstagarnas marknad’’.

Vad betyder säljningen i praktiken?

‘’Om man verkligen börjar konkurrera om arbetskraft måste man till exempel ha mycket flexibilitet med lön. Dessutom ska de övriga förmånerna av arbetsförhållandet framställas tydligt’’ konstaterar Honkonen. Om företaget alltså erbjuder t.ex. pausjumpa, naturnärhet eller årsbonus lönar det sig att berätta om det högt.

Tack vare MediMatcher blir allt detta lätt. På MediMatcher kan organisationen tydligt lista vad som den har att ge och de lämpliga arbetstagarna hittar den erbjudna arbetsplatsen snabbt med hjälp av sökfunktionen.

Du kanske också är intresserad av 

Utländsk arbetskraft – en lösning för bristen på arbetskraft?

Så här förebygger du utbrändhet

Letar du efter äventyr? Sök jobb utomlands!

• • •

MediMatcher – Sökmotor för arbetsplatser riktade till sjuksköterskor och läkare. Skapa konto här!