Så här förebygger du utbrändhet

Alla vet att en alltför stor arbetsmängd leder till utbrändhet. Men det finns mycket annat som också påverkar orken!

Så här förebygger du utbrändhet

Alla vet att en alltför stor arbetsmängd leder till utbrändhet. Men det finns mycket annat som också påverkar orken!

Alltför stor arbetsmängd, motstridiga mål, ständig tidspress, rollkonflikter och -oklarheter, ringa möjligheter att påverka, erfarenheter av orättvisa och svagt socialt stöd är alla orsaker till att arbetstagare blir sjukskrivna under en längre tid.

Inom hälsovårdsbranschen måste man fästa särskild uppmärksamhet på att förebygga utbrändhet, eftersom arbetet ofta kräver flexibilitet.

Utbrändhet kan påverka arbetstagaren negativt i många år, och det är skadligt inte bara för arbetstagaren själv utan också för arbetsplatsen, samhället och arbetstagarens närstående. Därför är det viktigt att förebygga utbrändhet!

All heder till verksamhetsmodeller

Utbrändhet förebyggs bäst genom att se till att arbetsförhållanden regelbundet granskas. Arbetsförhållandena måste utvecklas hela tiden, och man ska se till att det finns praxis på arbetsplatsen som gör det så enkelt som möjligt att tala om missförhållanden. Sådana praxis kan till exempel vara feedbackkanaler och utvecklingssamtal.

Arbetsgivaren bör utarbeta verksamhetsmodeller som stöd för arbetsförmågan. Till exempel i modellen för tidigt stöd beskrivs signaler som kan ge anledning att ta upp saken till diskussion och hur man reagerar på dem. FPA stöder i hög grad företagshälsovården för arbetsgivare som använder sådana här modeller, och därför är det också nyttigt att utarbeta dem.

Cheferna på arbetsplatsen borde utbilda sig i frågor om mental hälsa och välbefinnande för att kunna känna igen symtom som är relaterade till dem och ingripa utmattningen i god tid.

Den viktigaste arbetstagaren blir ofta utbränd först

Utbrändhet är alltid summan av arbetsplatsen och arbetstagaren. Alltför utmanande arbete påverkar mest den arbetstagare som är mest plikttrogen. En arbetstagare som jobbar övertid och skippar raster tröttnar först.

Det lönar sig alltså att ta hand om hen och se till att både arbetsgivaren och alla medarbetare är vid behov lika flexibla och kan kommunicera öppet även om det är fråga om något svårt.

Och när arbetsgivaren dag efter dag vaktar hur arbetstagarna orkar, är det bra att stanna upp för ett tag och tänka: ”När har jag själv förresten tagit en paus?” Så låt oss komma ihåg att se till att även chefer mår bra!

Du kanske också är intresserad av 

Letar du efter äventyr? Sök jobb utomlands!

Utländsk arbetskraft – en lösing för bristen på arbetskraft

Så hittar du den rätta

• • •

MediMatcher – Sökmotor för arbetsplatser riktade till sjuksköterskor och läkare. Skapa konto här!